Om Rättvis Assistans


Vi är en assistansamordnare med stort intresse av assistans och lång erfarenhet av att arbeta med olika frågor inom området funktionsnedsättning.

Rättvis Assistans i Sverige följer med stort intresse utvecklingen av LSS och den lagstiftning som trädde i kraft 1994, med bland annat Lagen om Stöd och Service till Vissa Funktionshindrade (LSS) samt Lagen om Assistansersättning (Socialförsäkringsbalken 2010:110). Vi har där igenom stor erfarenhet och kompetens inom vård, omsorg och assistans samt aktuell lagstiftning.