Barn och ungdom


Vad är det?

Biträde av personlig assistans är att stärka och ge varje människa en möjlighet att leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt. Det handlar om att få den hjälp man behöver för att livet ska fungera så bra som möjligt och att få vara delaktig i samhället på samma villkor som alla andra.


Vem kan få det?

Både barn och vuxna kan få personlig assistans, dock måste du ansöka innan du fyller 65 år.


Hur ansöker jag?

Beroende på omfattningen av ditt behov ansöker du antingen hos din kommun eller hos försäkringskassan.

Om du bedömer att du eller din närstående behöver hjälp i mindre än 20 timmar i veckan ska ansökan göras till din kommun.

Bedömer du istället att du eller din närstående behöver hjälp i mer än 20 timmar i veckan ska ansökan istället göras hos försäkringskassan.