Assistanssamordning


Vad gör vi som assistanssamordnare?

Vi på Rättvis Assistans i Sverige är assistansamordnare och tillhandahåller personliga assistenter för personer med funktionsnedsättning.

Som kund hos oss är det du som bestämmer hur du vill att just din assistans ska se ut eller hur du vill att assistansen ser ut för ditt barn eller din närstående. Vi hjälper dig med allt ifrån ansökan så att du får rätt beslut grundat på dina assistansbehov, till administration och schemaläggning, samt att hitta rätt personlig assistent för just dig. Om du önskar är vi även med som stöd när Kommunen eller Försäkringskassan kommer på hembesök. Vi finns där i samband med olika myndighetskontakter, hjälper till med överklaganden till sista instans om så önskas. Dessutom tillhandahåller vi kontakter till jurist om du inte är nöjd med ditt beslut om insats.

Våra socionomer och sjuksköterskor har god kompetens och mångårig erfarenhet av aktuella lagar, vem som har rätt till assistentersättning, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt lagen om assistansersättning (Socialförsäkringsbalken 2010:110).

Dina behov av personlig assistans kan förändras, både tillfälligt och permanent. Med kort varsel kan du då vara i behov av juridisk hjälp men också av annat stöd. Som assistanssamordnare ser vi då till att du får juridisk hjälp vid kontakt med myndigheter när behovet av assistans ökar eller minskar. (Från Vuxna – justera beroende på text under Barn och Ungdom).

Som arbetsgivare tar vi hela ansvaret för lönehantering, skatter, tecknar försäkringar, arbetsmiljöfrågor och utbildning till assistanspersonalen.